Gassfiltrering ved høy temperatur

Industriell gass med høy temperatur inneholder mye tilgjengelig energi og materialer, og dens rasjonelle utnyttelse har store økonomiske og sosiale fordeler. Røykgassstøvfjerning ved høy temperatur er nøkkelteknologien for å nå målet om energisparing og utslippsreduksjon og forbedre den omfattende utnyttelsesgraden av ressurser. Nøkkelen til å løse dette tekniske problemet er avanserte høytemperaturbestandige filtermaterialer.

Med sikte på feltet for fjerning av røykgass ved høy temperatur, har selskapet utviklet en ny type sintret filt av metallfiber, som har løst de store tekniske problemene med filtermaterialer for røykgassfiltrering ved høy temperatur i Kina. De viktigste fordelene er som følger:

Høy støvfjerningseffektivitet, god luftgjennomtrengelighet og lite gulvareal under høy temperatur.

Servicetemperaturen kan nå opptil 1000 ℃ med utmerket termisk sjokkmotstand.

Gass korrosjonsbestandighet ved høy temperatur, god regenereringsytelse og lang levetid.

Det nye sintringsfiltet av jernkrom -aluminiumfiber er egnet for røykgassstøvfjerning ved høy temperatur, inkludert:

Høytemperatur gass og røykgass fra kraftstasjonen i energibransjen.

Høytemperatur -reaksjonsgasser i petrokjemisk og kjemisk industri

Høytemperaturgass fra masovn og omformer i metallurgisk industri

Høy temperatur avgass fra glassindustrien

Avgass ved høy temperatur fra kjeler og forbrenningsovner

n3

Innleggstid: 11-11-2021